Família responsable

« La família responsable,
representa el cor de la llar »

A cadascuna de les nostres llars hi viu una família responsable.

La seva funció consisteix a vetllar per la convivència i el respecte del projecte als pisos així com seleccionar les persones que hi entren a viure. Sobretot, és una presència al cor de la casa, que li dóna el caràcter familiar i restableix la imatge de la família, sovint ferida, que tenen els nostres residents.
La família té el seu propi pis al mateix edifici i es compromet per un període de tres anys. Aquest compromís és compatible amb la vida familiar i professional.

Famille responsable - Association Lazare

«És una vida molt rica, que tothom hauria de voler»

Domitille i Timothée

Únete a nosotros

Llar de Madrid

Homes

8

Dones

7

Estudios

2

Podeu posar-vos en contacte directament amb els administradors de la llar

Isabel i Pedro

colabora@fundacionlazaro.es

Llar de Barcelona

Podeu posar-vos en contacte directament amb els administradors de la llar