Mecenazgo

Per què donar-nos suport?

Donar suport a Lázaro és l’oportunitat de posar en marxa les polítiques de responsabilitat social corporativa que fa de la teva empresa un actor compromès al servei del bé comú. També col·laborar amb nosaltres és donar resposta a les inquietuds dels teus empleats, tot fomentant el sentit de pertinença i orgull per ser part d’una empresa compromesa amb la societat.

Lázaro vol que els seus mecenes
formen part de l'aventura humana
que suposa conèixer les persones
"en situació d´exclusió"

Com donar suport a Lázaro?

Els acords de col·laboració poden adquirir diferents formes, complementàries i combinables

Suport financer o en espècie

Mecenatge de competències professionals (recursos humans)

Organització d'esdeveniments i formacions a la teva empresa per a la sensibilització sobre el sensellarisme i l'exclusió, sobre resiliència i fragilitat…

Col·laboració en la reinserció professional laboral

Organització/patrocini d'esdeveniments de recaptació de fons per a Lázaro (esportius, culturals, etc.)

Organització de reunions d'empresa a una casa Lázaro

Un model econòmic innovador

Col·laboració en la reinserció professional laboral

Obtenció de fons

Lázaro recapta fons de fundacions, empreses i particulars

Cap a l'autofinançament

El nostre objectiu és aconseguir que les nostres cases s'autofinancin

Financiación

Invertir en la construcció o rehabilitació dels nostres immobles, activitats i persones que treballen per millorar i escalar el projecte

El lloguer dels residents

El lloguer que paguen els residents permet cobrir la majoria de les despeses base dels nostres edificis.

Els teus avantatges fiscals com a mecenes

Ets una persona física subjecta a l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF)?

Podràs desgravar un 80% de la teva donació fins a un límit de 150€.

A partir d'aquesta quantitat, podreu desgravar un 35%. Si és el tecer any que col·labores, podràs desgravar un 5% extra, és a dir, un 40%,

Nota: Deducció en quota íntegra. Límit de la deducció 10% de la base liquidable.

Ets una empresa subjecta a l'impost de societats (IS)?

La desgravació es fa sobre l'impost de societats.

Pots desgravar fins a un 35% si fa menys de 3 anys que col·labores amb la fundació.

A partir del tercer any de col·laboració, podeu desgravar un 40 % sobre l'import de l'impost de societats.

Nota: Deducció en quota íntegra. Límit de la deducció 10% de la base imposable. Si excedeix el límit es pot aplicar als 10 exercicis immediats posteriors.

Nos apoyan

Únete a nosotros

Llar de Madrid

Homes

8

Dones

7

Estudios

2

Podeu posar-vos en contacte directament amb els administradors de la llar

Isabel i Pedro

colabora@fundacionlazaro.es

Llar de Barcelona

Podeu posar-vos en contacte directament amb els administradors de la llar